30 dec. 2012

Arvikahallen, folköl och snus.

Skateboardhallen i Arvika, placerad i ett långsmalt utrymme i gamla ställverket vid Myravallen, har länge varit en viktig del i Arvikas skatescen. Det var därför sorgligt att höra att hallen går en oviss framtid till mötes. Detta beroende på utflytt av äldre skibbare som mig själv, men också att kidsen hellre mekar med Epa-traktorerna eller åker longboard.

När jag nu i Juletid, liksom många andra, återvände till min forna hemort så tyckte jag att det var extra viktigt att få igång några sessioner med forna vapendragare, samt komma undan från den obevekliga risalamalta-koman. 

Sagt och gjort, jag lyckades få tag i den sista nyckelbäraren som faktiskt åker skibbspjut, och beväpnad med folköl, snus och diverse kameror så var det session i hallen igen. En av de största fördelarna med denna hall är att det aldrig har varit speciellt spänt där. Folk har rökt, supit och svinat precis lagomt mycket som man bör få göra. Man har i princip alltid lyckats få tag i nyckel eller någon som öppnar när skatesuget tränger sig på allt för illvilligt samtidigt som marken är beklädd med vatten eller snö. 

Jag presenterar här, med lite vedmod men mycket glädje, den kanske sista skibbfilmen som någonsin kommer bli filmad i Arvikahallen. (Om den inte återuppstår likt fågel Fenix än en gång.)

(Medverkande i helt ologisk ordning: Björn Assedahl, Elias och Johannes Hedengård, jag, Fjanton, Döds-Pärra Andreasson, Jocke och August Ekelund)