16 maj 2012

Nippon steeze

I väntan på att ens bättre hälft piffar upp sig inför en halvorbital runt dé lilla Londons krogsväng, så kan jag lugna mina otåliga, alkoholabstinent nerver med detta otroligt angenäma klipp från våra österländska kollegor på VHSMag.

Jag hoppas detta klipp skänker er det lugn det just nu skänker mig.