18 mars 2013

Gino serverar

Den mänskliga civilisationens klimax kan brytas ned i två kategorier, materiellt och själsligt, och lägligt nog sammanfattas med endast två stavelser: Gino. De rent materiella landvinningarna tar formen av efterrätten gino, som är det mest njutningsfulla ett mänskligt nervsystem kan hantera utan att kugga ett pissprov efteråt. De själsliga är så klart den andra (den Förste) Gino och dennes manövrering på bräda. De säger att botemedlet mot aids precis briserat, men jag är övertygad om att det inte finns ett fysiskt nedstånd som inte kan botas med en halv minuts bevittnande av hur tankarna som pågår under denne herres bicade hjässa förvandlas till handling.

Flukta lungt.