18 apr. 2012

Någon gång så ...

Efter några turbulenta dagar med svenska ministrar som utfört könsstympning, besked om avskaffandet av Radio- och TV-licensen och inte minst efter att ha löst en smärre digital katastrof där jag råkade radera allt innehåll på (C:) så kände jag att det var dags att redigera ihop de guldklimpar till klipp som ännu inte kysst Internets mynning.

Detta var vad jag kom fram till.
Ett försenat påskägg på det.